Služby

Máte problém s daňami? Neviete sa správne rozhodnúť alebo potrebujete pomoc s účtovníctvom?

Poskytujem šíroké spektrum služieb v oblasti daní a účtovníctva.


Účtovníctvo

Poskytujem profesionálne ekonomické služby už niekoľko rokov. Počas tohto obdobia som nadobudla dlhoročné skúsenosti vo vedení slovenského i zahraničného účtovníctva. Pri svojej činnosti využívam aj špecializované advokátske kancelárie, znalcov a odborníkov aj z iných oblastí hospodárskeho života. Kľúčové služby sú zamerané na:

 • jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • evidenciu faktúr
 • správu subjektov
 • správu a evidenciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • správu cestovných výdavkov
 • pokladňu
 • ceniny

Daňové poradenstvo

 • odborné daňové poradenstvo
 • odborné stanoviská k daňovej problematike
 • aktuálne odborné informácie z oblasti platnej legislatívy
 • komunikáciu s daňovým úradom
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • spracovanie daňových priznaní, daň z príjmov právnických osôb
 • spracovanie daňových priznaní, daň z príjmov fyzických osôb
 • spracovanie daňových priznaní, daň z motorových vozidiel
 • spracovanie daňových priznaní, daň z nehnuteľností
 • spracovanie daňových priznaní, daň z pridanej hodnoty
 • spracovanie súhrnného výkazu dane z pridanej hodnoty
 • kontrola správnosti vykázania základu dane
 • registrácia daňových subjektov